Lleient's - There'S Only One Lleient.

Stridsvagnar

Den första stridsvagnen någonsin (som användes i strid) var brittiska "Mark I Tank", vid Slaget vid Somme 1916. Men den blev ingen direkt succé i skjutteknik där... av de 49st som Britterna hade var det bara 21st som tog sig till slagfältet, och med ganska svaga motorer och tunga vagnar så hade de en toppfart på ungefär 3 km/h... vilket gjorde det mycket lätt för tyskarna att springa iväg från stridsvagnarna. I Slaget vid Somme 1916 så var blev stridsvagnarna mer av ett skräckredskap än skjutredskap.